OSNOVAN SAVEZ UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP REPUBLIKE HRVATSKE (SUHBL PTSP RH)

Potaknuti prijedlozima i zahtjevima braniteljskih udruga koje skrbe o braniteljim liječenim od PTSP-a  i njhovih članova u Zagrebu je 26.07.2017. godine osnovan Savez udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP RH. 

Namjera osnivanja Saveza je ujedinjene braniteljskih udruga u Hrvatskoj kao i udruga pripadnika HVO u BiH koje se bave problemima branitelja oboljelih od PTSP-a. 

Cilj  Saveza je pojačati djelovanje među braniteljima liječenim od PTSP-a što je u zadnje vrijeme stagniralo i potpuno se zapustilo te pružati pomoć svim sudionicima Domovinskog rata bez obzira gdje i na kom prostoru su branili Domovinu te bez ikakvih predrasuda i animoziteta. 

Savez će biti neprofitna i nevladina organizacija koja će  poticati skrb za hrvatske branitelje liječene od PTSP-a i te  zastupati i štiti njihove interese.